Bij Huisartsen de Zaan werken we met drie huisartsen. Hierdoor is er altijd iemand om u als patient te ontvangen. Vaak dezelfde dag nog. U kunt een afspraak maken bij onze assistente telefonisch of via de site online, wanneer het u uitkomt. Ook voor nieuwe patienten maken we graag tijd. In Medisch Centrum de Zaan zijn we van 8 tot 17uur aanwezig voor vragen en afspraken.

 • mijn huisartsen praktijk
  Binnenkort kunt u hier allerlei zaken online regelen. Handig en veilig.
 • herhaalrecept bestellen

  Voor het aanvragen van herhaalrecepten, kunt u uw lege doosje bij de praktijk langsbrengen,  u kunt de herhaalreceptenlijn inspreken ( bel 075-6287001 en kies 2) of u kunt uw recepten online herhalen, dit is binnenkort beschikbaar.

 • klacht of compliment

  Voor meer info kunt u kijken bij de FAQ.

Ons team
 • Eva Arents
  doktersassistente
  Aanwezig op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en om de week op vrijdag
   
 • Gerrit Kimsma
  huisarts
  Aanwezig op maandag, dinsdag en woensdag
   
 • Emma Biere
  doktersassistente
  Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en om de week op vrijdag
   
 • Marion Zeegers
  praktijkondersteuner somatiek
  Aanwezig op maandag en dinsdag
   
 • Nicole de Bruin
  praktijkondersteuner GGZ
  Aanwezig om de week op dinsdag
   
 • Rhianne Wals
  praktijkondersteuner somatiek
  Aanwezig op donderdag en om de week op vrijdag
   
 • Rinske Albrecht
  huisarts
  Aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag
   
 • Tom Matthews
  huisarts
  Aanwezig op woensdag, donderdag en vrijdag
   
 • Wim Bijleveld
  praktijkondersteuner GGZ
  Aanwezig op vrijdag
   
 • Fokke de Jong
  Huisarts
  Aanwezig op maandag
   
 • Juliette Onrust
  doktersassistente
  Aanwezig op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag
   
 • Eva Arents tel: mail: site:
 • Gerrit Kimsma tel: mail: site:
 • Emma Biere tel: mail: site:
 • Marion Zeegers tel: mail: site:
 • Nicole de Bruin tel: mail: site:
 • Rhianne Wals tel: mail: site:
 • Rinske Albrecht tel: mail: site:
 • Tom Matthews tel: mail: site:
 • Wim Bijleveld tel: mail: site:
 • Fokke de Jong tel: mail: site:
 • Juliette Onrust tel: mail: site:
Praktijkinfo

Spreekuur op afspraak

Het spreekuur wordt gehouden op iedere werkdag. Voor het spreekuur moet u altijd vooraf een afspraak maken. U kunt zelf een afspraak online inplannen of telefonisch met de assistente maken.

U kunt de praktijk bellen op werkdagen tussen 8:00 tot 17:00 uur. Bij het maken van een afspraak kan de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw eventuele klachten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Heeft u meerdere klachten of vragen? Geef het aan bij het maken van de afspraak, we kunnen er rekening mee houden in onze agenda.

Herhaalrecepten

Voor het aanvragen van herhaalrecepten, kunt u uw lege doosje bij de praktijk langsbrengen,  u kunt de herhaalreceptenlijn inspreken ( bel 075-6287001 en kies 2) of u kunt uw recepten online herhalen.

Huisbezoek

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt.

Telefonisch spreekuur

Voor eenvoudige vragen kunt u gebruik maken van het telefonisch spreekuur. Dat heeft als voordeel dat u niet naar de praktijk hoeft te komen.

Als u de praktijk belt, staat de assistente u te woord. Zij kan u vaak direct zelf helpen. Als u om een telefonisch consult van de huisarts vraagt, belt de arts u later die dag op een afgesproken tijdstip terug.

E-consult

Under construction

Doktersassistente

De assistente staat u als eerste te woord wanneer u met de praktijk belt. Ze maakt afspraken van het spreekuur, de huisbezoeken en het telefonische spreekuur. Zij weet het antwoord op veel praktische vragen, bijvoorbeeld over verwijzingen en recepten. U kunt haar ook bellen voor uitslagen van urine- of bloedonderzoek.

U kunt bij de assistente verder terecht voor: bloeddrukmeting, aanstippen van wratten, verbinden van wonden, zwachtelen, oren uitspuiten, hechtingen verwijderen, zwangerschapstest, urineonderzoek, bloedafname en uitstrijkjes.

Prakijkondersteuner Somatiek

Onze praktijkondersteuners Rhianne Wals en Marion Zeegers doen onder meer de controles en behandelingen van patiënten met suikerziekte, hoge bloeddruk, astma en copd. Ze screenen wanneer er risico’s zijn op hart- en vaatziekten. Als het nodig is, komen zij aan huis.

Praktijkondersteuner GGZ

GGZ staat voor geestelijke gezondheidszorg. De praktijkondersteuners Nicole de Bruin en Wim Bijleveld werken samen met de huisartsen bij het behandelen en begeleiden van mensen met psychische klachten. De praktijkondersteuner GGZ is iemand met kennis en ervaring in de geestelijke gezondheidszorg en/of het maatschappelijk werk. 

 • mijn huisartsen praktijk
  Binnenkort kunt u hier allerlei zaken online regelen. Handig en veilig.
 • herhaalrecept bestellen

  Voor het aanvragen van herhaalrecepten, kunt u uw lege doosje bij de praktijk langsbrengen,  u kunt de herhaalreceptenlijn inspreken ( bel 075-6287001 en kies 2) of u kunt uw recepten online herhalen, dit is binnenkort beschikbaar.

 • klacht of compliment

  Voor meer info kunt u kijken bij de FAQ.

Faq

FAQ Is de praktijk open voor nieuwe patiënten?

Wanneer u zich in onze praktijk wilt inschrijven? Dan kunt u contact opnemen met de doktersassistente. Zij kan eventueel een kennismakingsgesprek afspreken. Wij vragen u dan het inschrijfformulier in te vullen en uw zorgpas en identiteitsbewijs mee te nemen.

Kan ik op de praktijk terecht voor reizigersadvies?

U kunt via de doktersassistente een afspraak maken voor reizigersadvies.

Kan ik op de praktijk terecht voor een keuring?

U kunt bij ons terecht voor keuringen voor levensverzekeringen, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en het rijbewijs. Neemt u contact op met de assistente voor een afspraak.

Een klacht? Een tip? Een compliment?

Wij proberen ons best te doen alles goed te laten verlopen. We willen niets anders dan het beste voor u. Misschien merkt u dat en wilt u ons een compliment geven. Of u heeft een tip dat we dingen beter kunnen regelen. Wij horen dat graag. Soms gaan dingen echt mis en heeft u een klacht. Wij leren daar graag van. Als u een klacht heeft, vinden we het fijn als u dat met ons bespreekt. Als we er samen niet uit kunnen komen, dan kunt u uw klachten bespreken met een onafhankelijk en onpartijdige klachtenfunctionaris.

Klachtenregeling DOKh

Een goede relatie tussen u en uw arts is belangrijk. Soms gebeuren er helaas dingen die deze relatie verstoren. U bent ontevreden, u zit met een klacht. Deze brochure geeft informatie over wat u kunt doen als u een probleem met uw arts heeft. U leest wat de mogelijkheden zijn om uw klacht op te lossen en op welke wijze er binnen de klachtenregeling van DOKh met uw klacht wordt omgaan.

Er samen uitkomen

Probeer eerst in een persoonlijk gesprek met uw arts het probleem te bespreken en op te lossen. Lukt dit niet, dan brengt uw arts u in contact met de klachtenfunctionaris van DOKh.

Klachtopvang

U krijgt een gesprek met de klachtenfunctionaris. Deze vangt u met uw klacht als het ware op. De klachtenfunctionaris ondersteunt u gedurende het traject. U kunt hier terecht met uw vragen, u krijgt advies en zo nodig hulp bij het schriftelijk formuleren van de klacht.
Als uw klacht helder is, gaat u samen met de klachtenfunctionaris aan de slag om naar een oplossing te zoeken. 
De eerste optie die meestal gekozen wordt is klachtbemiddeling. U kunt bij uw klachtenfunctionaris aangeven of u hiervoor open staat.

 

Klachtbemiddeling
Veel klachten kunnen opgelost worden in een gesprek waar een onpartijdige bemiddelaar aan tafel zit. 
Als zowel u als uw arts aangeven dat bemiddeling gewenst is, dan volgt binnen twee weken een eerste bemiddelingsgesprek. De klachtenfunctionaris treedt op als bemiddelaar.
Tijdens de bemiddelingsgesprekken krijgen u en uw arts de gelegenheid om toelichting te geven op de gebeurtenis(sen). Als het begrip over en weer groeit, ontstaat vaak weer een werkbare situatie. Het uiteindelijke doel van de bemiddeling is de relatie tussen u en uw arts te herstellen.

 

Spelregels 
• Hulp van de klachtenfunctionaris, de klachtbemiddeling en klachtbehandeling zijn voor u kosteloos.
• Bemiddeling is pas geslaagd als beide partijen het hier over eens zijn. 
• Bij bemiddeling wordt uitgegaan van wederzijds respect en vertrouwen.
• Alle betrokkenen in het traject gaan uiterst zorgvuldig om met uw privacy en hebben een geheimhoudingsplicht. 
• De volledige klachtenregeling is te downloaden op www.dokh.nl

 

Komt u er samen met de klachtenfunctionaris niet uit? 
Komt u er ondanks de bemiddelingsgesprekken niet uit, dan ondersteunt de klachtenfunctionaris u bij een eventuele volgende stap. Uw klacht wordt dan een geschil.

Stichting DOKh 
Afdeling Klachten en Geschillen
Robijnstraat 6 
1812 RB ALKMAAR
Tel: 072-520 83 25 
Website: www.dokh.nl

Spoed

Spoedgevallen

Bel 112 bij een levensbedreigende situatie!

Bij verwondingen of spoedeisende klachten kunt u direct naar de praktijk komen.

De praktijk is geopend op werkdagen tussen 8:00 en 17:00 uur. Als u belt dat u eraan komt, kan de huisarts alvast rekening houden met uw komst.

Spoed tijdens avond-, nacht- en weekenddienst

Iedere werkdag na 17:00 uur, op zaterdag en zondag en op feestdagen is de spoedpost geopend.

U kunt hier terecht voor spoedeisende problemen die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag.

De spoedpost bevindt zich in het ZMC. Alle huisartsen uit de regio Zaanstreek en de specialisten van het ziekenhuis werken hier samen.

U kunt telefonisch een afspraak maken.

Spoedpost Zaandam, ingang spoedeisende hulp in het ZMC

Koningin Julianaplein 58A

1502 DV Zaandam

Telefoon: 075-6533000

www.huisartsenposten.nl 

Contact


Adresgegevens:
Dr. J.J van der Horststraat 2a
1544 XE Zaandijk